Side / Manus

INFORMASJON OM INNSENDING AV MANUS

 

Vi er alltid interessert i nye bokprosjekter og ber deg sende manuskriptet ditt til oss. 


Vennligst les gjennom nedenstående punkter:
•    Undersøk om prosjektet ditt passer inn i vårt forlagsprogram. Forlagshuset Vest utgir både skjønnlitteratur og sakprosa, men ikke romaner.
•    Legg ved en disposisjon / prosjektbeskrivelse, samt noen ord om deg selv.
•    Husk å oppgi fullt navn, postadresse og telefonnummer.


Vi vurderer og besvarer alle innsendte manuskripter. Telefoniske eller skriftlige henvendelser hverken påvirker eller framskynder vår avgjørelse. Det er ikke nødvendig å purre oss. Du hører fra oss når konsulenten har vurdert materialet og redaksjonen har fattet en avgjørelse.


Det kommer et stort antall manuskripter, og av og til oppstår det kø i behandlingen. De fleste får svar innen to måneder, men det kan ta opptil fem måneder i høysesong. Vi ber om tålmodighet fra din side. Manuskriptet vurderes nøye, ofte av to personer, og dette tar tid.


Vi påtar oss ingen ansvar for uoppfordret tilsendt materiale. Send derfor aldri originaler. Vi returnerer ikke materiale med mindre du legger ved en adressert og frankert returkonvolutt. Send gjerne manuskriptet elektronisk.

Send oss manuskriptet her