Side / Om oss

Forlagshuset Vest AS utgir litteratur innen alle sjangre, både norskspråklig og oversatt. Forlaget har tilhold i Sandnes kommune (Rogaland), og samarbeider med flere andre forlag om bokutgivelser. Forlagshuset Vest AS er medlem i Den norske forleggerforening, Foreningen Les og Hovedorganisasjonen Virke.

FORLAGSHUSET VEST AS
Langgata 30
4306 SANDNES

Tlf. 51 96 12 40
Fax 51 96 12 51

 

Manus for vurdering kan sendes til post@forlagshuset.as.