Side / Om oss

Forlagshuset Vest AS utgir litteratur innen alle sjangre. Forlaget har tilhold i Sandnes (Rogaland), og samarbeider med flere andre forlag om bokutgivelser. Forlagshuset Vest AS er medlem i Den norske forleggerforening, Foreningen Les!, Hovedorganisasjonen Virke, Sandnes Sentrum AS og Hjem-jobb-hjem Rogaland.

FORLAGSHUSET VEST AS
Langgata 30
4306 SANDNES

Tlf. 51 96 12 40
Fax 51 96 12 51

 

Manus for vurdering kan sendes til post@forlagshuset.as.
(Vi etterstreber sjangerbredde i våre utgivelser, men har for tiden ikke kapasitet til å vurdere eller utgi romaner.)