Butikk / Sakprosa, voksne / Historie / Motstand I
Motstand I

Motstand I

Den norske motstandskampen under krigen vekker fremdeles sterke følelser. For første gang blir motstandskampen, både sivil og militær, fra hele Rogaland beskrevet. Denne boken dekker de tre første årene av krigen. Dette var amatørenes tid, der sikkerheten og hemmeligholdet ikke alltid sto i høysetet. Tyskerne reagerte med stadig hardere behandling og strengere straffer. Snart ble de første motstandsfolkene henrettet, mens andre endte i grusomme fangeleirer. Illegale aviser ble i all hemmelighet trykket i tusentall og spredt over hele fylket. Norske agenter i britisk tjeneste kom med sendere, koder, våpen og oppdrag. Snart hadde vi de første heltids agentene også i Rogaland. Grupper og enkeltpersoner lærte av sine og andres feil og fikk i gang effektive etterretningsorganisasjoner. En mengde nyttig informasjon ble etter hvert sendt til Sverige og Storbritannia.


kr 498.00

Produktinformasjon

 • Forfattere:
  • Militærhistorisk Forening Rogaland MHFR

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

  • Atle Skarsten

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

  • Odin Leirvåg

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

  • Erik Ettrup

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

  • Hjalmar Inge Sunde

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

  • Tor Ødemotland

   Hjalmar I. Sunde (f. 1937) hadde på slutten av sin militære karriere stillinger som Øverstkommanderende i Sør-Norge og norsk representant i Militærkomiteen i NATO. Deretter var han Fylkesmann i Aust-Agder i 13 år før han avsluttet karrieren i rederiet J.J. Ugland, bl.a. som styreleder i industrikonsernet. Han har i alle år interessert seg for krigshistorie og har vært en hyppig bidragsyter i militære tidsskrifter. Hjalmar har hatt en rekke verv, bl.a. seks år som president i Norges Forsvarsforening. Han er Kommandør av Den Kgl. St. Olavs Orden.

   Tor Ødemotland (f. 1945) er oppvokst på Ødemotland i Nærbø og bor i Klepp. Han er nå pensjonist, og har hatt hele sin yrkesaktive tid i traktor- og landbruksmaskinbransjen i Eikmaskin. Tor har i alle år interessert seg for krigshistorie og da særlig lokalt i sørvest-Norge og samlet mye, særlig fra tysk side.

   Odin Leirvåg (f. 1955) er pensjonert flykaptein i SAS med utdannelse ved Luftforsvarets flygeskole. Etter endt tjenestetid i Forsvaret har han vært flyger og leder i flere fly- og helikopterselskaper. Ved siden av å være engasjert i luftfartsspørsmål er han opptatt av lokalhistorie, med spesiell interesse for militærhistorie. Han har skrevet en rekke artikler om luftfart og historie.

   Atle Skarsten (f. 1962) er født og oppvokst i Tananger, Sola kommune, hvor han bor med kone og barn. Han jobber til daglig som flykaptein i SAS, men det er lokalhistorie som opptar ham mest. Atle har skrevet flere bøker og en mengde artikler i aviser, magasiner og bøker. Det er for det meste den lokale historien som interesserer ham og da gjerne relatert til kystkultur og 2. verdenskrig.

   Erik Ettrup (f. 1976) er født i Stavanger og jobber som produksjonssjef i Bartec- Technor. Erik har i en årrekke reist Norge på kryss og tvers i privat regi, med mål om å dokumentere tyske festningsverk. Underveis har han vært medforfatter av en rekke bøker, samt bistått med tekst og bilder til utallige bøker og magasiner i inn- og utland. Foruten arbeidet i MHFR er Erik også en aktiv bistandsyter for offentlige instanser og privatpersoner som jobber for å dokumentere de fysiske sporene etter okkupasjonen.

 • Format:21 x 27
 • Innbinding:Innbundet
 • ISBN:9788284163949
 • Sakprosa, voksne, Historie | 11. august 2022

 • Forlegger: Forlagshuset Commentum
 • Publiseringsdato: 15. mars 2023
 • Dimensjoner: 21 x 27

Flere bøker fra Militærhistorisk Forening Rogaland MHFR

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00

Flere bøker fra Atle Skarsten

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00

Flere bøker fra Odin Leirvåg

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00

Flere bøker fra Erik Ettrup

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00

Flere bøker fra Hjalmar Inge Sunde

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00

Flere bøker fra Tor Ødemotland

Motstand I

Motstand I

kr 498.00
Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

Okkupasjonen i bilder. Tyskernes egne minner fra Rogaland

kr 449.00
I fremmed jord

I fremmed jord

kr 398.00
Tyske vinger over Sola og Forus

Tyske vinger over Sola og Forus

kr 398.00
Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

Operasjon Doomsday og frigjøringen av Rogaland 1945

kr 449.00